Wed. Nov 30th, 2022

Skaffa Reimage PC Repair Tool. Klicka här för att åtgärda vanliga datorfel och optimera ditt system.

Du kan stöta på ett enda fel som indikerar att Java användarautentiseringsservlet. Nu finns det vanligtvis ett antal steg du skulle kunna ta för att åtgärda det här problemet och dessutom kommer vi att göra det i ett riktigt ögonblick.

Exempel: Grundläggande med Servlet-autentisering

Det här fallet visar hur du använder grundläggande verifiering med din egen servlet.Med autentisering i hjärtat av en enorm servlet är webbläsaren en angelägen standard.En inloggningsdialogruta som är och aldrig kan konfigureras. När användaren skickar in listan ochLösenord, servern bestämmer när slutanvändarnamnet och ändringen är av denna typ.auktoriserad användare och skickar dessutom in den begärda webbresursen om eller när användaren är unikt auktoriseradFör att bestämma honom. Om du är ny som ett sätt till ämnet autentisering, läsSe Definiera en ny stark autentiseringsmekanism.

Generellt kräver huvudautentisering följande steg.till en utmärkt osäker servlet, som beskrivs i en webbmodul. Exempelapplikationen angående medföljer denna handledning har mångaDessa saker har påbörjats för dig och är detaljerade här.vad man ska göra och som en konsekvens vad man ska göra om man faktiskt vill skapa en sådan ansökan. iSlutrapporten för denna test-applikation finns itut-install/javaeetutorial5/examples/web/hello2_basicauth/.

  Följande steg beskriver anledningen till varför du konfigurerar ditt system på det här utmärkta sättet.Applikationsexempel, beskriv applikationsexempel och jämna stegför att skaffa, paketera, distribuera och uppleva Some Reason-appen.

 1. Om du aldrig redan har gjort det, ställ in ditt nuvarande system med detta i åtanke.Ant gadget och/eller NetBeans IDE fungerar bra. För att göra detta, följ i tur och ordningSe Montering av prover för instruktioner.Detta steg är lämpligt för att indikera att dessa specifika lägenheter kan ställas inDin applikationsserver för att inte tala om Java EE 5 guide.

 2. Om du inte redan har gjort det, lägg till en aktiverad fashionabel applikation.server. För hela exemplet, lägg till personer till File-domänen.från funktionsservern och namnge användarsidorna användare. ÄmneDetta förklaras i mer faktor i Lägga till roller och auktoriserade användare.

 3. Datorn går långsamt?

  Reimage är den ultimata lösningen för dina PC-reparationsbehov! Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem snabbt och säkert, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Så varför vänta? Kom igång idag!

 4. 1. Ladda ner Reimage från webbplatsen
 5. 2. Installera det på din dator
 6. 3. Kör skanningen för att hitta eventuell skadlig programvara eller virus som kan gömma sig i ditt system

Skapa en webbmodul som visas i webbmoduler för din nuvarande hello2 exempelservlet. Uppföljande diskussionSteg för att tillhandahålla säkerhet till basappendix. datafiler detSe tut-install/javaeetutorial5/examples/web/hello2_basicauth/.

för användningsexempel.

 • Förklara attributen som används i ovanstående applikation. TILLI det här exemplet görs detta genom att lägga till anteckningen @DeclareRolesi GreetingServlet.java. Den här koden visas när du deklarerar investeringar i säkerhetsroller.

 • Lägg till praktiska säkerhetselement för att distribuera web.xmlBeskrivning. Layouten för situationsbeskrivningen som finns i punktapplikationen kan visa sig vara synligi tut-install/javaeetutorial5/examples/web/hello2_basicauth/web/WEB-INF/web.xml. Säkerhetselement beskrivs i avsnittet “Definiera säkerhetsbegränsningar”.

 • Tilldela för närvarande företagets roll som definierats när det kommer till den här resursen (helloUser)vilken användargrupp som helst som verkligen definieras på applikationsservern. För mer informationFör att lära dig hur du gör detta, se Kartlägg applikationsroller – applikationsservergrupper.

 • Bygg, paketera och släpp följande webbapplikation.steg i Bygg, paketera och distribuera sedan musikbiten serInlet Basic Authentication med NetBeans IDE eller Bygg, paketera och distribuera ett exempel på Basic Authentication Servlet med Ant.

 • Utför webbinlämning genom att följa metoderna i Starta den grundläggande autentiseringsservleten.

 • Om tittare inte kan göra det till exempel endast för detta ändamål, läsFelsökningstips i exempel på felsökning av grundläggande autentisering.

 • Deklarera säkerhetsroller

  Det finns två kommentarer som experter hävdar kan användas av de flesta servlets: via @DeclareRoles och @RunAs. Den här modellen bör använda denna @DeclareRoles-anteckning för att deklarera vilka roller den refererar till.exempel.

  Följande databasavsnitt tut-install/javaeetutorial5/examples/web/hello2_basicauth/src/servlets/GreetingServlet.java innehåller all kod som krävs för helloUser:

  servletpaket;importera java.io.*;importera java.util.*;importera java.sql.*;importera javax.servlet.*;importera javax.servlet.http.*;importera javax.annotation.security.DeclareRoles;/*** Det är en enkel demonstration relaterad till en endast HTTP-servlet.* Kommer från en specifik kraftfull autentiserad användare. Det svarar tid för någon GET* HTTP-protokollmetod.*/@DeclareRoles("helloUser")offentlig lektion GreetingServlet utökar HttpServlet {  public void doGet(HttpServletRequest,    HTTPServletResponse)      inkluderar ServletException, IOException

  Du kan också deklarera skydd . roller genom att välja sidan i deskriptorns massdistribution. Om du föredrar att förklarasäkerhetsroller på det här sättet, se “Deklarera roller med hjälp av deskriptorförberedande element”.

  Ange säkerhetsgräns

  Det här exemplet använder ett prestigefyllt och mycket enkelt servletbaserat webbändamål, kombinerat medGrundläggande autentisering för dess enhet. Servlet är i princip samma sakSom en trevlig servlet används den flitigt vid exemplet som beskrivs i webbteman, med anteckningar utelämnade och diskuterade eftersom är.i deklarationen om säkerhetsroller.

  Säkerhetsbegränsningen för detta rådsexempel görs i den här applikationen.distributionsbeskrivning. Servern rapporterar de traditionella begränsningarna utan webbläsarsäkerhet.för att utföra följande uppgifter:

 • Skicka en erkänd standardinloggningsdialog för att spara användarnamn och lösenordData

 • Kontrollera om användaren någonsin har behörighet att hämta programmet

 • user authentication servlet java

  Om den är legaliserad, visa servleten för en medlem

 • Delarna av distributionsbeskrivningar skulle beskrivas i Deklarera säkerhetskrav av en distributionsbeskrivning.

  Följande exempel beskriver sekretesselementen för en distribution.Handtag som används för denna grundläggande autentiseringsillustration av och förmodligen hittati tut-install/javaeetutorial5/examples/web/hello2_basicauth/web/WEB-INF/web.xml.

       Säkerhetsbegränsning           WRCollection      /hälsning              Helloser               NEJ            BASIC    fil  

  användarverifieringsservlet java

  Vill du fixa din dator? Reimage är en kraftfull programvara som kan hjälpa dig med alla typer av PC-problem. Det är det bästa sättet att städa upp och optimera ditt system, ta bort virus och skadlig programvara, reparera Windows-registret, förbättra prestanda och mer!

  I Have A Problem With Java User Authentication Servlet.
  Ich Habe Ein Problem Mit Dem Java User Authentication Servlet.
  У меня проблема с сервлетом аутентификации пользователя Java.
  Tengo Un Problema Con El Servlet De Autenticación De Usuario De Java.
  Ik Heb Een Probleem Met De Java User Authentication Servlet.
  J’ai Un Problème Avec Java User Authentication Servlet.
  Eu Tenho Um Problema Com O Java User Authentication Servlet.
  Ho Un Problema Con Il Servlet Di Autenticazione Utente Java.
  Mam Problem Z Serwletem Java User Authentication Servlet.
  Java 사용자 인증 서블릿에 문제가 있습니다.