Wed. Dec 7th, 2022

Du kan hitta utmärkta fel som indikerar ett DNA-replikationsfel. Av en slump finns det några steg som ditt företag kan ta för att fixa det här, och vi kommer snart till vilka experter hävdar.

Skaffa Reimage PC Repair Tool. Klicka här för att åtgärda vanliga datorfel och optimera ditt system.

Replikationsfel kan också inkludera nukleotidbasinsättningar eller deletioner, och även detta inträffar i en process som kallas gitarrsträngsglidning. Ibland är den nyligen syntetiserade follikeln något loopad, vilket induceras genom tillsats av någon ultranukleotidbas (fig. 3).

DNA-reparation

De flesta fel som görs under replikering kan korrigeras av DNA-polymeras under duplicering eller genom reparationsmekanismer efter replikering.

Fel vid replikering

DNA-replikation är ett utmärkt val med hög precision, men fel kan i många fall uppstå när DNA-polymeras sätter in exakt fel bas. Okorrigerade misstag kan vanligtvis leda till mycket dåliga konsekvenser, typ som cancer. Reparationsartiklar kan korrigera buggar, men sällsynta buggar orsakar inte problem som du kan dem, vilket resulterar i mutationer; vid flera sjukdomar muterade själva reparationsenzymerna normalt och dessutom defekta.

error repplication dna

De flesta fel i DNA-replikering korrigeras omedelbart av DNA-polymeras, som läser den nytillkomna basen. Under korrekturläsning och redigering läser den fortsatta änden av DNA den nytilllagda basen innan du lägger till din nuvarande nästa person så att en reparation kan göras. Polymerasverksamheten kontrollerar om den nyligen tillagda basen utan tvekan är korrekt ihopkopplad med sin bas genom att använda mallkedjan. Om det verkligen är den korrekta basen läggs nukleotiden till efter det. När den perfekta basen av låg kvalitet läggs till försöker vårt enzym att minska kostnaderna för fosfodiesterbindningen i ryggraden, vilket frigör alla dåliga nukleotider. Detta uppnås genom verkan av DNA-exonukleas pol III. Faktum är att efter att ha kasserat den dåliga nukleotiden, läggs en ny en singel till.

Vissa fel är inte förutbestämda under replikering, men är fixade att sökningen efter replikering är klar; Detta val kopplat till reparation är välkänt i samband med avvikelsereparation. Enzymerna känner i själva verket igen den felaktigt tillsatta nukleotiden och skär därmed ut den; den ska sedan ersättas med den acceptabla underkonstruktionen. Om det lämnas okorrigerat kommer det sannolikt att leda till mer permanent skada. Hur känner felmatchande enzymer igen att endast en av två baser är fel? I E. coli med duplicering efter all den kvävehaltiga basen av adeninea uppträder metylorganisation; den ursprungliga DNA-strängen kommer att ha metylgrupper, även om dessa personer kommer att vara frånvarande i den senaste syntetiserade strängen. Således kan DNA-polymeras nästan säkert ta bort felplacerade baser inklusive den nyligen syntetiserade och ometylerade follikeln. Hos eukaryoter är principerna för prestation inte helt klara. Dessa anses vanligtvis inkludera identifieringen av alla oförseglade brott i surrogatsträngen, såväl som den specifika tillfälliga associationen av viss specifik replikering som är nödvändig med den nya kvinnliga substrängen som ett resultat av avslutning. replikering nyligen.

I en annan typ när det gäller reparationsmekanismer, reparation av nukleotiddeletion, ersätter mineralavlagringar dåliga hörn genom att skära hundratals 3-5 tum och ändar som sätter till en dålig bas. Delen tas bort tillsammans med DNA:t och ersätts av DNA-poler varje timme med korrekt parade nukleotider. När hörnen väl är ifyllda förseglas själva den återstående rörelsen av någon specifik typ av fosfodiesterbindning katalyserad skriven av DNA-ligas. Denna upplösningsmekanism används helt enkelt ofta när exponering för UV-strålning orsakar bildandet av kedjade dimms.Pyrimidinblod.

DNA-skada och mutation

Mistag i DNA-replikation är inte det enda svaret på varför mutationer är tillgängliga i DNA. Mutationer i nukleotidsträngvariationer associerade med ett genom skulle också uppstå på grund av att DNA-nöts ned. Dessa svängningar kan vara av dubbla typer: inducerade eller spontana. Inducerade versioner är mutationer som härrör från direkt till kemikalier, UV-strålar, röntgenstrålar och till och med alla andra miljösignaler. Spontana stammar kräver inte exponering för underbara miljömedel; de är fallet av alla naturliga reaktioner som mycket sker i kroppen.

Mutationer har potential att få olika konsekvenser. Vissa mutationer kan inte uttryckas; dessa är kända lika tysta mutationer. Punktmutationer är påfrestningar och påfrestningar som bara påverkar en basal kärlek. Utan tvekan är de vanligaste nukleotidstammarna substitutioner, när en bas säkerligen skulle kunna beskrivas som en substitution för en annans syfte. De kan delas rakt av två typer: övergångar eller i vissa fall transversioner. Tillfällig ersättning avser inte anpassad purin eller pyrimidin med de faktiska rötterna av samma typ; jämfört med framgångsrikt till exempel purin, eftersom adenin borde ersätta vårt eget purin, guanin. Transversionssubstitution avser den ersättning som skapas av varje purin med en pyrimidin förutom vice versa; till exempel ersatt av helt enkelt cytosin, en viktig pyrimidin, lika definitivt som adenin, purin. Mutationer kan dessutom vara resultatet av att lägga till den nya basen, kallad addition, eller stoppa en bas, kallad deletion. Ibland kan en hel del av DNA möjligen flyttas från en verklig kromosom till en annan, och till och med från enskild kromosom till en annan region av en del av samma aktuella kromosom.

Lärandemål

Ta nycklarna

Höjdpunkter

 • Mismatch Enzymer känner igen baser, tar felplacerade grupper från DNA och ersätter dem när de korrekta baserna krävs.
 • När nukleotider repareras, avlägsnar eliminerande matsmältningsenzymer oregelbundna baser med ett relativt få antal omgivande baser, som repareras från DNA-polymeras utöver mönster-DNA med rätt baser.
 • Om fel vanligtvis inte korrigeras genom duplicering kan de leda till definitiva versioner, ibland med mycket allvarliga konsekvenser.
 • Punktvariationer som ersätter en bas med adderad kan vara asymtomatiska (ingen förväntad effekt) och kan ha milda till hemska konsekvenser.
 • Mutationer kan också baseras på insättningar (tillägg av en bas), erradikering (förlust av en bas), translokation och/eller ofta (flyttning av ett DNA-segment till den nya nya positionen på kromosomen, specifik eller annorlunda).< /li>

  Datorn går långsamt?

  Reimage är den ultimata lösningen för dina PC-reparationsbehov! Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem snabbt och säkert, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Så varför vänta? Kom igång idag!

 • 1. Ladda ner Reimage från webbplatsen
 • 2. Installera det på din dator
 • 3. Kör skanningen för att hitta eventuell skadlig programvara eller virus som kan gömma sig i ditt system

 • Vill du fixa din dator? Reimage är en kraftfull programvara som kan hjälpa dig med alla typer av PC-problem. Det är det bästa sättet att städa upp och optimera ditt system, ta bort virus och skadlig programvara, reparera Windows-registret, förbättra prestanda och mer!

  Error Replication Dna
  Erro De Replicação De DNA
  Errore Di Replica DNA
  오류 복제 Dna
  ДНК репликации ошибок
  Error De Replicación De ADN
  Foutreplicatie DNA
  ADN De Réplication D’erreur
  Błąd Replikacji DNA
  Fehler Replikations-Dna